Hírek


MEGHÍVÓ  


a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§. (2) bekezdése alapján a képviselő-testület alakuló  ülését 2014. október  27-én (hétfő) 17.00 órára összehívom.


Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)


Javasolt napirendje:

   

1.) Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről

     Előadó: Patonai Tiborné Választási Bizottság Elnöke


2.) Képviselők eskütétele


3.) Polgármester eskütétele


4.) Alpolgármester megválasztása, eskütétele


5.) Polgármester, alpolgármester illetményének/tiszteletdíjának megállapítása


6.) Egyebek: - bejelentések

                     - interpellációk


Bőny, 2014. október 22.

                                                   

                                                                                        dr. Muraközi László sk.

                                                                                                polgármester                                                                                                         


2014. Önkormányzati választási eredmények
Bursa Hungarica


November 7-ig lehet pályázni a 2014/15. tanév második és a 2015/16. tanév első félévére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra, melyet az önkormányzat a szaktárcával közösen hirdetett meg. Részletekért katt ide...
                                            Tisztelt Lakosok!Felhívom szíves figyelmüket, hogy június 30-án jár le az a törvény által megszabott határidő, ameddig az ingatlantulajdonosok következmények nélkül gondoskodhatnak a parlagfű-mentesítésről.


A parlagfű elleni védekezés fő szempontja, hogy a virágzás, pollenképződés előtt kerüljön sor a teljes kiirtásra, és az oldalhajtások képződésének megakadályozására. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Törvény 17. §. (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A hivatkozott törvény szerint növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja! A bírság legkisebb összege 15.000,- Ft, a legmagasabb összege 5.000.000,- Ft. A bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi kamat terheli. A bírságot és késedelmi kamatot adók módjára kell behajtani, amelyről az állami adóhatóság gondoskodik.


Bőny, 2014. június 10.


Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó JegyzőFIGYELEM - Országgyűlési választás 2014.


A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját.

Kérünk mindenkit, hogy a szükséges okmányokat vigye magával a szavazáskor, mert a szavazatszámláló bizottságnak vissza kell utasítani azt a választópolgárt, aki nem tudja igazolni a fentieket.


                                                                                                 Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó

                                                                                                             HVI vezető

Országgyűlési választások - 2014
TÁJÉKOZTATÁSGYŐR-SZOL tájékoztatása alapján településünkön a hulladékudvar téli nyitva tartása2013. november 04-tőlminden héten, pénteken 08.00-16.00 óráig tart nyitva. Bőny, 2013. október 29.                                                               Polgármesteri hivatal

         Katasztrófavédelmi tájékoztató


BURSA pályázat

 Az MVH által kiírt (102/2012.(X.1.) VM rendelet) „falu megújítás és – fejlesztés a LEADER Helyi akciócsoport közreműködésével” pályázaton Bőny Község Önkormányzata

9 086 831 Ft (31 087,3 Eur) támogatást nyert a „Falukép átalakítása Bőnyben” projekt három céljának megvalósítására.  


1. Játszótér: A korábbi játszótér helyén jön létre. A terület a település központjától 100 m távolságra van. A játszó eszközök több korcsoport részére készülnek. Az elhelyezett játékok közül a fészekhinta és rugós játék fogyatékkal élő gyermekeknek is használható. A pihenőhelyeket az idősebb korosztály is igénybe veheti, az őshonos növényekkel telepített parkban. A játszótér méretéből adódóan gyermek rendezvények lebonyolítására is alkalmas lesz. A tér világítását LED szolár kandeláber biztosítja.


2. Kerékpáros pihenőhely: Cél a településen áthaladó Európai Kerékpárút Hálózat résztvevői számára vonzó megállóhely kialakítása a település központjában. Esővédő tetővel ellátott pihenőpadok,30-40 fős csoport számára kerékpárok megtámasztására alkalmas tároló, és hulladékgyűjtők kerülnek elhelyezésre, a zöld terület növelésével. Lehetővé válik, hogy a katolikus, evangélikus és református templomot illetve a Bothmer-kúriát megtekintsék. Az IKSZT-ben internet lehetőség van. Az ABC és étterem pedig muníciót ad.


3. Rendezvénytér: A település központjába futnak össze az utcák, ebben a pontban van a helyközi autóbuszok megállója, az ABC, vendéglő. A terület rendezetlen. Itt 15*10 m-es térkő burkolattal ellátott zöld területtel határolt rendezvény teret alakítunk ki, ami kapcsolódik a kerékpáros pihenőhöz. A település képét meghatározó hellyé válik az örökségvédelem alatt álló épületek és a kulturális intézmények közelében lévő rendezvénytér.


A 2. és 3. terület az évente megrendezendő Bécs-Budapest futóverseny hivatalos megállóhelye, ami a fejlesztés révén a település megítélését javítja.

A projekt az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatásból valósul meg. 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)


Helyi Választási Iroda Vezetője:Szavazókörök kialakítása 


Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagdíjbevallása
Polgármesteri köszöntő


Sok szeretettel köszöntöm Bőny község honlapjának látogatóit!  
Bőny története

Bőny 2200 lelkes község Győr-Moson-Sopron megye keleti határának közelében, Győrtől mintegy 15km távolságra. 


A települést közúton a tőle északra elhaladó Ml-es autópályáról letérve, mintegy 6 km után érhetjük el legkönnyebben. A legközelebbi vasútállomás a nagyszentjánosi.A község területe a kő-, a bronz- és a római korból előkerült leletek tanúsága szerint, régóta lakott vidék. A honfoglaló magyarok által alapított települést először 1235-ben említik írásos emlékeink "Buun" alakban. A Bő szó, melynek jelentése: nemzetségfő, valószínűleg a környék egyik első tulajdonosának személyneve volt. 


A község a Győrt Budával összekötő kereskedelmi útvonal mentén feküdt. Ennek köszönhetően 1437­ben mint királyi vámszedőhelyet említik. A török háborúk idején egy időre elnéptelenedett, de a 17. század közepén már mint a reformáció egyik fontos központját tartották számon. 


A 18. század végén építették fel a keresztény felekezetek ma is látható barokk stílusú templomaikat (a reformátusok 1789­ben, az evangélikusok 1791-ben), sőt a reformátusok 1785-től iskolát is működtettek. 
A falu birtokosainak egykori kúriái, kastélyai közül is látható néhány a községben, illetve annak környékén, ezek már a 19.-20. században épültek. Így az egykori Bothmer-kúria is, mely ma a Polgármesteri Hivatalnak ad otthont. Bőny 1888-tóI 1992-ig a tőle délre található Rétalappal közös községet alkotott Bőnyrétalap néven. A településen található emlékművek közül a II. világháborús mellett megemlítendő az 1848-49-es szabadságharc idején, az ácsi csatában elesett Pálffy Károly huszár­főhadnagy sírja, mely a temetőben található.Bőny ma, mint a megyeszékhely közelében fekvő község - egyre inkább vonzó a nagyváros zsúfoltsága elől menekülők számára. A település érintetlen természeti környezete, a közeli Szőlőhegy hétvégi házas területei, jól kiépített közmű- és intézmény­hálózata, valamint látnivalói kellemes körülményeket nyújtanak mind az itt élők, mind az ide látogatók számára.