Hírek
Tisztelt bőnyi lakosok!


Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. január 1-jétől változtak a jövedéki szabályozás magánfőzésre vonatkozó rendelkezései. A változásokat a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 3. § (3), 5. § (9), 64. § (6) és (8), a 67/A. §, valamint a 128/K. § tartalmazzák.


Az egyik legfontosabb változás az, hogy a magánfőzésre vonatkozó adóbevallással, az átalányadó befizetésével és a magánfőző által birtokolt desztillálóberendezéssel kapcsolatos eljárás az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe került.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy 2015. január 1-jétől a magánfőző által előállított párlat nem minősül adómentes előállításnak és a magánfőzés során előállítható párlat mennyisége a korábbi 2 hektoliteres mennyiségről 50 literre csökkent. Szigorították a magánfőző személyére vonatkozó feltételeket is: már nem elég, ha a 18. életévét betöltött természetes személy a saját tulajdonú gyümölcséből, saját tulajdonú desztillálóberendezésével állít elő párlatot, hanem ilyen tevékenységet kifejezetten csak gyümölcstermesztő személy végezhet.

A magánfőzésben előállított párlat éves adója 1000 Ft, melyet a magánfőzőnek kell megfizetnie és amely a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzat bevétele. A magánfőzőnek az adóbevallási és ezzel egyidejűleg az adófizetési kötelezettségét is a tárgyévet követő év január 15-ig kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Fontos, hogy a magánfőzőnek csak akkor keletkezik a tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége, ha a tárgyévben előállított magánfőzött párlatot.

További kötelezettsége a magánfőzőnek az, hogy a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésnek tartalmaznia kell a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és a tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és a hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot. Amennyiben ez a tulajdonszerzés még 2015. január 1-jét megelőzően történt, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie ezt a bejelentést.


Az önkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésről szóló bejelentésről és a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és szükség esetén a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot.

Ha a magánfőző az évente előállítható 50 liter párlatmennyiséget túllépi, akkor a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

Az adóraktár részére történő értékesítéskor, illetve ha a magánfőző az általa előállított magánfőzött párlattal kíván részt venni a párlatok számára meghirdetett versenyen, akkor a párlat eredetét a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés szerinti bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról az önkormányzati adóhatóság által kiállított igazolás igazolja.

A bőnyi magánfőzők számára a honlapunkra feltöltésre került az adóbevallási, a többletmennyiség bejelentésére, valamint a desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzése bejelentésére szolgáló nyomtatvány, melyeket ide kattintva elérhetnek. MEGHÍVÓ


A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete

2015. január 19-20-21-én, valamint február 9-én AGRÁRFÓRUM-SOROZATOT SZERVEZ

                                             bővebben...                                                        Felhívás


Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális tűzifáról szóló 11/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján pályázatot hirdet szociális tűzifára.

A rendelkezésre álló mennyiség összesen 20 erdei köbméter.

Részletesen a rendelet szabályozza a szociális tűzifára való jogosultságot. 

A beadási határidő: 2014. december 10. 

A kérelem a rendelet melléklete. A pályázónak az eredményes pályázatához a rendeletben és a kérelemben előírt mellékletek csatolása kötelező, ezek nélkül nem részesülhet szociális tűzifa juttatásban.

Az érdeklődők a pályázatról bővebb felvilágosítást a BőnyiPolgármesteri Hivatal 351-011 telefonszámán, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban kaphatnak. 


dr. Muraközi László 

polgármester
TÁJÉKOZTATÁSGYŐR-SZOL tájékoztatása alapján településünkön a hulladékudvar téli nyitva tartása

2014. november 03-tól

minden héten, pénteken 08.00-16.00 óráig tart nyitva.


                                                                                                      
Bursa Hungarica


November 7-ig lehet pályázni a 2014/15. tanév második és a 2015/16. tanév első félévére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra, melyet az önkormányzat a szaktárcával közösen hirdetett meg. Részletekért katt ide...         Katasztrófavédelmi tájékoztató


BURSA pályázat

 Az MVH által kiírt (102/2012.(X.1.) VM rendelet) „falu megújítás és – fejlesztés a LEADER Helyi akciócsoport közreműködésével” pályázaton Bőny Község Önkormányzata

9 086 831 Ft (31 087,3 Eur) támogatást nyert a „Falukép átalakítása Bőnyben” projekt három céljának megvalósítására.  


1. Játszótér: A korábbi játszótér helyén jön létre. A terület a település központjától 100 m távolságra van. A játszó eszközök több korcsoport részére készülnek. Az elhelyezett játékok közül a fészekhinta és rugós játék fogyatékkal élő gyermekeknek is használható. A pihenőhelyeket az idősebb korosztály is igénybe veheti, az őshonos növényekkel telepített parkban. A játszótér méretéből adódóan gyermek rendezvények lebonyolítására is alkalmas lesz. A tér világítását LED szolár kandeláber biztosítja.


2. Kerékpáros pihenőhely: Cél a településen áthaladó Európai Kerékpárút Hálózat résztvevői számára vonzó megállóhely kialakítása a település központjában. Esővédő tetővel ellátott pihenőpadok,30-40 fős csoport számára kerékpárok megtámasztására alkalmas tároló, és hulladékgyűjtők kerülnek elhelyezésre, a zöld terület növelésével. Lehetővé válik, hogy a katolikus, evangélikus és református templomot illetve a Bothmer-kúriát megtekintsék. Az IKSZT-ben internet lehetőség van. Az ABC és étterem pedig muníciót ad.


3. Rendezvénytér: A település központjába futnak össze az utcák, ebben a pontban van a helyközi autóbuszok megállója, az ABC, vendéglő. A terület rendezetlen. Itt 15*10 m-es térkő burkolattal ellátott zöld területtel határolt rendezvény teret alakítunk ki, ami kapcsolódik a kerékpáros pihenőhöz. A település képét meghatározó hellyé válik az örökségvédelem alatt álló épületek és a kulturális intézmények közelében lévő rendezvénytér.


A 2. és 3. terület az évente megrendezendő Bécs-Budapest futóverseny hivatalos megállóhelye, ami a fejlesztés révén a település megítélését javítja.

A projekt az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatásból valósul meg. 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)


Helyi Választási Iroda Vezetője:Szavazókörök kialakítása 


Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagdíjbevallása
Polgármesteri köszöntő


Sok szeretettel köszöntöm Bőny község honlapjának látogatóit!  
Bőny története

Bőny 2200 lelkes község Győr-Moson-Sopron megye keleti határának közelében, Győrtől mintegy 15km távolságra. 


A települést közúton a tőle északra elhaladó Ml-es autópályáról letérve, mintegy 6 km után érhetjük el legkönnyebben. A legközelebbi vasútállomás a nagyszentjánosi.A község területe a kő-, a bronz- és a római korból előkerült leletek tanúsága szerint, régóta lakott vidék. A honfoglaló magyarok által alapított települést először 1235-ben említik írásos emlékeink "Buun" alakban. A Bő szó, melynek jelentése: nemzetségfő, valószínűleg a környék egyik első tulajdonosának személyneve volt. 


A község a Győrt Budával összekötő kereskedelmi útvonal mentén feküdt. Ennek köszönhetően 1437­ben mint királyi vámszedőhelyet említik. A török háborúk idején egy időre elnéptelenedett, de a 17. század közepén már mint a reformáció egyik fontos központját tartották számon. 


A 18. század végén építették fel a keresztény felekezetek ma is látható barokk stílusú templomaikat (a reformátusok 1789­ben, az evangélikusok 1791-ben), sőt a reformátusok 1785-től iskolát is működtettek. 
A falu birtokosainak egykori kúriái, kastélyai közül is látható néhány a községben, illetve annak környékén, ezek már a 19.-20. században épültek. Így az egykori Bothmer-kúria is, mely ma a Polgármesteri Hivatalnak ad otthont. Bőny 1888-tóI 1992-ig a tőle délre található Rétalappal közös községet alkotott Bőnyrétalap néven. A településen található emlékművek közül a II. világháborús mellett megemlítendő az 1848-49-es szabadságharc idején, az ácsi csatában elesett Pálffy Károly huszár­főhadnagy sírja, mely a temetőben található.Bőny ma, mint a megyeszékhely közelében fekvő község - egyre inkább vonzó a nagyváros zsúfoltsága elől menekülők számára. A település érintetlen természeti környezete, a közeli Szőlőhegy hétvégi házas területei, jól kiépített közmű- és intézmény­hálózata, valamint látnivalói kellemes körülményeket nyújtanak mind az itt élők, mind az ide látogatók számára.