Hírek


ÉRTESÍTÉS!


Értesítjük a lakosságot, hogy az Égáz-Dégáz Földgázelosztó  Zrt. felhívása alapján 

2016.09.05-én 08:00-tól  -   2016.09.06-án 20:00-ig  terjedő időszakban

 gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez. A karbantartás érinti az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. üzemeltetésében lévő gázelosztó vezetékhálózathoz kapcsolódó településeket.


Gázszünettel érintett települések: Bőny, Bana, Nagyszentjános, Gönyű

Kérjük Önöket, hogy a veszélyhelyzetek megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében, ebben az időszakban az intézményeknél a gázmérő előtti főcsapot zárva tartani és a gázvételezést szüneteltetni szíveskedjenek.

Tájékoztatjuk a lakossági gázfelhasználókat hogy azon gázkészülékek esetében, amelyeknél csak az őrláng üzemel, a főcsapot nem kell elzárni.

A működési területre vonatkozó szállítói gázszünetek időtartamát tartalmazó táblázat folyamatosan elérhető a http://www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu internetes oldalon is.


2016.09.06-a után esetlegesen előforduló lakossági gázhiány esetén az előkerti nyomásszabályzó visszakapcsolásával a gázhiány megszüntethető. 

Amennyiben a visszakapcsolás sikertelen, szíveskedjenek a központi diszpécser telefonszámot hívni. Tel: 06 80 440 141


Bőny, 2016. augusztus 24.


                                                           Dr. Muraközi László

                                                             polgármester s. k.
ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL


Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

Formanyomtatvány méhészeknek

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 29. § (1) bekezdése alapján nyilvános árverés keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, jelen hirdetmény elválaszthatatlan mellékletét képező táblázatban szereplő földrészleteket. Bővebben ittLAKOSSÁGI FELHÍVÁS

az erdő – és szabadtéri tüzek megelőzésére


Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetők meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.


A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés – főzés a tűz állandó felügyelete mellett.


A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.


A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz – veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.


A jogszabály tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az Önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.


Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://….katasztrofavedelem.hu ),

vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). 


Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linken tekinthetőek meg:

http://katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39

http://katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32
Ünnepélyes keretek között Németh Zoltán Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke

jelenlétében került átadásra a PannErgy 10,2 milliárd forint összköltségű Győri Geotermikus

Projektje a Bőnyi Hőközpont avatásával. 


tovább...

                

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016.


Bőny Község Önkormányzata 46/2015.(IX.08.) számú határozatával csatlakozási szándékát fejezte ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. 

Az önkormányzat csatlakozási nyilatkozatát befogadták. A pályázati felhívások letölthetők az alábbi két kategóriában:

 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. FELHÍVÁS

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan. FELHÍVÁS.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 

2015. november 9.


Bővebben tájékozódhat az alábbi linken vagy az Önkormányzat 06/96/351-011-es telefonszámán:

 http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/


pályázati kiírás a 


pályázati kiírás b Bőny, 2015. szeptember 30.                                                       

Bőny Község Önkormányzata

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS


Budapest, 2015. szeptember 17.

Sikeres a Győri Geotermikus Projekt negyedik kútja

A PannErgy Nyrt. tájékoztatási kötelezettségének eleget téve leányvállalata, az

Arrabona Geotermia Kft. nevében ezúton tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a

Győri Geotermikus Projekt beruházás részét képező negyedik BON-PE-02 jelű

geotermikus fúrás 2015. augusztus 29-én elérte az előirányzott rétegformációban lévő

megcélzott vetőzónát és teljes iszapveszteség keletkezett.

Végső fázisához érkezett a Győri Geotermikus Projekt kivitelezése a júliusban Bőnyben

megkezdett BON-PE-02 jelű termelő kút sikeres fúrási munkálataival. A BON-PE-02 jelű

termelő kút ferdefúrással megvalósított mélyítése műszaki és geológiai nehézségek nélkül

zavartalanul, az előkészített ütemezés szerint 48 napig tartott, teljes iszapveszteség 2430-

50 méteres mélységben keletkezett. A fúrásokat megelőzően elvégzett 3D szeizmikai

méréseknek és a korábban lemélyített három kútból nyert információknak köszönhetően

a földtani és vízföldtani formációk a vártnak megfelelően alakultak, a fúrás a tervezett

mélységben harántolta a triász korú dolomit vízadó réteget. A Győri Geotermikus Projekt

részeként lemélyített kutakból nyert információk ahhoz is hozzájárultak, hogy

pontosabban megismerhetővé vált a térség geológiai felépítése.

A fúrási műveletek befejezésével megtörtént a fúráshoz használt iszap kicserélése vízre,

majd a kút indításával és tisztításával folytatódtak a munkálatok. Ezek után kerülhetett sor

az előzetes termeltetésre, amelynek teszteredményei azt mutatják, hogy az elért rétegben

található termálvíz felszínen 120-130 liter/másodperc szabad kifolyásos vízhozamra képes

közel 100 Celsius fok hőmérséklet mellett. A következő napokban zajlik a kútvizsgálat,

amely során a kút hosszú távú tesztelése és termeltetése történik.

„A lezáruló bőnyi fúrási munkálatok mellett augusztus hónapban a felszíni kivitelezési

munkák is ütemezés szerint haladtak. A Bőnyi Hőközpont befejező építészeti munkálatai

mellett a területrendezés is megkezdődött. Technológiai munkálatok közül a hőcserélők, a

szivattyúk telepítése, és azok vezetékeinek kiépítése megtörtént, a technológiaszerelés a

Bőnyi Hőközpont területén a következő héten befejeződik, az elektromos és

irányítástechnikai munkák folytatódnak. - nyilatkozta Bokorovics Balázs az Igazgatótanács

elnöke.

PannErgy Nyrt.


Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, DARÁNYI IGNÁC TERV  keretében elnyert falubusz 2015. szeptember 16-án  átadásra került Bőny Község Önkormányzata  részére.          
                           Tervezett ütem szerint halad a Győri Geotermikus Projekt kivitelezése bővebben..
Felhívás!


A Pannergy Csoport ezúton kívánja tájékoztatni a bőnyi lakosokat, hogy a társaság beruházásában megvalósuló Győri Geotermikus Projekt részeként távhővezeték fektetési munkálatok kezdődnek 2015. július 27-én (hétfőtől) a bőnyi és péri geotermikus kutak között, érintve több önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági utat. Az utakon a közlekedés folyamatosan biztosítva lesz.


A kivitelezés eredményeként a Győri Geotermikus Projekt termelő és visszasajtoló kútjai és a ...Bőnyi Hőközpont közötti távhővezetékek kivitelezése valósul meg.


A munkálatok várhatón 2015. október 15-ig tartanak. A kivitelezés miatti kellemetlenségekért szíves megértésüket kéri a társaság.
PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ


Tisztelt Lakosság!

„Az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXVIII tv 8. § (2) bekezdése és „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján Bőny Község Önkormányzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés keretében a helyben szokásos módon történő közzététel útján a következő tájékoztatást adja:

A tervezett módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban:TJ) előírásai szerinti tárgyalásos véleményezési eljárás keretében és az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményei szerint, készül


A tervezett módosítása településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrőlszóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet  előírásai szerinti teljes eljárás keretében készül:


1.        Szőlőhegy területén a Páskom út melletti ingatlanok egy részén őstermelői tevékenység folyik. A külterületi ingatlanokon a tulajdonosoknak a hatályos szabályozás keretein belül nem megoldottak a helyben-lakás feltételei. A szabályozás a helyhez kötött és állandó jelenlétet igénylő tevékenységek fenntartásához valamint az ehhez szükséges lakhatás szabályozására ad javaslatot. 

2.        A Bőnyi Önkormányzat a hatályos HÉSZ-ben az (Má) általános mezőgazdasági övezetekre vonatkozó beépíthetőség felső 3%-os határát 2005. évben 1%-ban határozta meg. A tervmódosításra irányuló kérelem külterületen vadászati tevékenységet kiszolgáló létesítmény építése kapcsán érkezett. A javaslat a szigorúbb megkötés részleges feloldását tartalmazza. 


A tervmódosítások tervlapjai az Bőny Község Önkormányzat 9073 Bőny, Rákóczi utca 10. 

2015. 08.01-től 2015.09-01-ig tekinthetők meg

vélemény, észrevétel a Bőnyi Polgármesteri Hivatalában munkaidőben, vagy 

postai úton az alábbi címen tehető 9073 Bőny, Rákóczi utca 10. a fent megjelölt időtartamon belül.

Bőny, 2015. július 31.

                                                       

Dr. Muraközi László

                                                       polgármester
Tájékoztató


Önkormányzatunk 1 db Ford TourneoCustom Trend típusú, 9 személyes gépjárműre a vissza nem térítendő támogatást (7,890eFt) nyert. A buszt megrendeltük, forgalomba helyezése előreláthatólag szeptember elejéig megtörténik.

                                                         

Bőny Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be új Menza – Főzőkonyha létesítésére. Nyertes pályázat esetén  a mellékelt látványterv szerint fog elkészülni.

           

                                                                           
Pályázat!


Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény 

                        

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

Pályázatot hirdet

Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény 


Családgondozó családsegítés szakfeladaton 

Munkakör betöltésére. 
Avar és kerti hulladék égetés szabályai


Ezúton ismételten tájékoztatom a lakosságot, hogy Bőny községben - belterületen - kizárólag az alábbi időpontokban lehetséges a kerti hulladék égetése:

Február 15-től május 31-ig, valamint szeptember 1-től november 30-ig terjedő időszakban, hétköznapokon és szombati napokon 10-18.00 óra között.

A fenti rendelkezésmegszegőjére a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki, melynek legkisebb összege 25.000.-Ft és maximuma 100.000,-Ft.

Van jobb megoldás: valamennyi kerti hulladék és avar komposztálható:)

Köszönjük együttműködésüket, hiszen a levegőtisztasága mindnyájunk közös érdeke!

Bőny, 2015. március 18.


Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó sk.

jegyzőFigyelem változtak a tűzvédelmi előírások!


Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól 2015. március 05-től hatályosak. 


Magyarországon alapvetően tilos a szabadtéren történő tüzelés! Mind a lábon álló növényzet, a tarló, a növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Bővebben...
Tisztelt bőnyi lakosok!


Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. január 1-jétől változtak a jövedéki szabályozás magánfőzésre vonatkozó rendelkezései. A változásokat a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 3. § (3), 5. § (9), 64. § (6) és (8), a 67/A. §, valamint a 128/K. § tartalmazzák.


Az egyik legfontosabb változás az, hogy a magánfőzésre vonatkozó adóbevallással, az átalányadó befizetésével és a magánfőző által birtokolt desztillálóberendezéssel kapcsolatos eljárás az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe került.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy 2015. január 1-jétől a magánfőző által előállított párlat nem minősül adómentes előállításnak és a magánfőzés során előállítható párlat mennyisége a korábbi 2 hektoliteres mennyiségről 50 literre csökkent. Szigorították a magánfőző személyére vonatkozó feltételeket is: már nem elég, ha a 18. életévét betöltött természetes személy a saját tulajdonú gyümölcséből, saját tulajdonú desztillálóberendezésével állít elő párlatot, hanem ilyen tevékenységet kifejezetten csak gyümölcstermesztő személy végezhet.

A magánfőzésben előállított párlat éves adója 1000 Ft, melyet a magánfőzőnek kell megfizetnie és amely a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzat bevétele. A magánfőzőnek az adóbevallási és ezzel egyidejűleg az adófizetési kötelezettségét is a tárgyévet követő év január 15-ig kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Fontos, hogy a magánfőzőnek csak akkor keletkezik a tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége, ha a tárgyévben előállított magánfőzött párlatot.

További kötelezettsége a magánfőzőnek az, hogy a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésnek tartalmaznia kell a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és a tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és a hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot. Amennyiben ez a tulajdonszerzés még 2015. január 1-jét megelőzően történt, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie ezt a bejelentést.


Az önkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésről szóló bejelentésről és a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és szükség esetén a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot.

Ha a magánfőző az évente előállítható 50 liter párlatmennyiséget túllépi, akkor a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

Az adóraktár részére történő értékesítéskor, illetve ha a magánfőző az általa előállított magánfőzött párlattal kíván részt venni a párlatok számára meghirdetett versenyen, akkor a párlat eredetét a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés szerinti bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról az önkormányzati adóhatóság által kiállított igazolás igazolja.

A bőnyi magánfőzők számára a honlapunkra feltöltésre került az adóbevallási, a többletmennyiség bejelentésére, valamint a desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzése bejelentésére szolgáló nyomtatvány, melyeket ide kattintva elérhetnek. 
TÁJÉKOZTATÁSGYŐR-SZOL tájékoztatása alapján településünkön a hulladékudvar téli nyitva tartása

2014. november 03-tól

minden héten, pénteken 08.00-16.00 óráig tart nyitva.


                                                                                                      


         Katasztrófavédelmi tájékoztató


BURSA pályázat

 Az MVH által kiírt (102/2012.(X.1.) VM rendelet) „falu megújítás és – fejlesztés a LEADER Helyi akciócsoport közreműködésével” pályázaton Bőny Község Önkormányzata

9 086 831 Ft (31 087,3 Eur) támogatást nyert a „Falukép átalakítása Bőnyben” projekt három céljának megvalósítására.  


1. Játszótér: A korábbi játszótér helyén jön létre. A terület a település központjától 100 m távolságra van. A játszó eszközök több korcsoport részére készülnek. Az elhelyezett játékok közül a fészekhinta és rugós játék fogyatékkal élő gyermekeknek is használható. A pihenőhelyeket az idősebb korosztály is igénybe veheti, az őshonos növényekkel telepített parkban. A játszótér méretéből adódóan gyermek rendezvények lebonyolítására is alkalmas lesz. A tér világítását LED szolár kandeláber biztosítja.


2. Kerékpáros pihenőhely: Cél a településen áthaladó Európai Kerékpárút Hálózat résztvevői számára vonzó megállóhely kialakítása a település központjában. Esővédő tetővel ellátott pihenőpadok,30-40 fős csoport számára kerékpárok megtámasztására alkalmas tároló, és hulladékgyűjtők kerülnek elhelyezésre, a zöld terület növelésével. Lehetővé válik, hogy a katolikus, evangélikus és református templomot illetve a Bothmer-kúriát megtekintsék. Az IKSZT-ben internet lehetőség van. Az ABC és étterem pedig muníciót ad.


3. Rendezvénytér: A település központjába futnak össze az utcák, ebben a pontban van a helyközi autóbuszok megállója, az ABC, vendéglő. A terület rendezetlen. Itt 15*10 m-es térkő burkolattal ellátott zöld területtel határolt rendezvény teret alakítunk ki, ami kapcsolódik a kerékpáros pihenőhöz. A település képét meghatározó hellyé válik az örökségvédelem alatt álló épületek és a kulturális intézmények közelében lévő rendezvénytér.


A 2. és 3. terület az évente megrendezendő Bécs-Budapest futóverseny hivatalos megállóhelye, ami a fejlesztés révén a település megítélését javítja.

A projekt az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatásból valósul meg. 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)


Helyi Választási Iroda Vezetője:Szavazókörök kialakítása 


Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagdíjbevallása
Polgármesteri köszöntő


Sok szeretettel köszöntöm Bőny község honlapjának látogatóit!  
Bőny története

Bőny 2200 lelkes község Győr-Moson-Sopron megye keleti határának közelében, Győrtől mintegy 15km távolságra. 


A települést közúton a tőle északra elhaladó Ml-es autópályáról letérve, mintegy 6 km után érhetjük el legkönnyebben. A legközelebbi vasútállomás a nagyszentjánosi.A község területe a kő-, a bronz- és a római korból előkerült leletek tanúsága szerint, régóta lakott vidék. A honfoglaló magyarok által alapított települést először 1235-ben említik írásos emlékeink "Buun" alakban. A Bő szó, melynek jelentése: nemzetségfő, valószínűleg a környék egyik első tulajdonosának személyneve volt. 


A község a Győrt Budával összekötő kereskedelmi útvonal mentén feküdt. Ennek köszönhetően 1437­ben mint királyi vámszedőhelyet említik. A török háborúk idején egy időre elnéptelenedett, de a 17. század közepén már mint a reformáció egyik fontos központját tartották számon. 


A 18. század végén építették fel a keresztény felekezetek ma is látható barokk stílusú templomaikat (a reformátusok 1789­ben, az evangélikusok 1791-ben), sőt a reformátusok 1785-től iskolát is működtettek. 
A falu birtokosainak egykori kúriái, kastélyai közül is látható néhány a községben, illetve annak környékén, ezek már a 19.-20. században épültek. Így az egykori Bothmer-kúria is, mely ma a Polgármesteri Hivatalnak ad otthont. Bőny 1888-tóI 1992-ig a tőle délre található Rétalappal közös községet alkotott Bőnyrétalap néven. A településen található emlékművek közül a II. világháborús mellett megemlítendő az 1848-49-es szabadságharc idején, az ácsi csatában elesett Pálffy Károly huszár­főhadnagy sírja, mely a temetőben található.Bőny ma, mint a megyeszékhely közelében fekvő község - egyre inkább vonzó a nagyváros zsúfoltsága elől menekülők számára. A település érintetlen természeti környezete, a közeli Szőlőhegy hétvégi házas területei, jól kiépített közmű- és intézmény­hálózata, valamint látnivalói kellemes körülményeket nyújtanak mind az itt élők, mind az ide látogatók számára.